Dimovodne cevi so potrebne za delovanje plinskih peči Beretta, saj omogočajo izhod dimnih plinov ter vstop svežega zraka.

Pri kondenzacijskih plinskih pečeh se v večini primerov uporabljajo kocentrični dimniki oziroma taki, pri katerih sta združeni cevi za zajem zraka in izpust dimnih plinov. Prav tako so na voljo tudi sistemi, pri katerih je ena cev namenjena zgolj dovodu zraka in druga zgolj izpustu dimnih plinov. Dimovodne cevi morajo biti ustrezno zatesnjene, da preprečijo uhajanje dimnih plinov v prostor.