Skip links

Subvencije za plinske peči

V okviru spodbujanja okolju prijaznejšega ogrevanja, Energetika Ljubljana ponuja privlačne subvencije za kup nove plinske peči!

Vrednost subvencije in pogoji

Subvencija za nakup nove plinske peči znaša od 700 evrov do 1.333 evrov, odvisno od pogojev nakupa. Da bi bili upravičeni do subvencije, morajo kupci izpolnjevati določene pogoje, ki jih določa Energetika Ljubljana, vključno z izvedbo nakupa preko pooblaščenih dobaviteljev in izvajalcev. Subvencija je namenjena vsem, ki želijo zamenjati staro peč ali namestiti novo, sodobno kondenzacijsko plinsko peč.

Višina finančne spodbude:

Energetika Ljubljana bo za prejemnika spodbude – fizično osebo ob izplačilu spodbude od bruto vrednosti spodbude obračunala in plačala akontacijo dohodnine v višini 25 odstotkov.

 1. Vgradnja plinske peči, ki zamenja dotrajano plinsko peč na zemeljski plin:
  • Za etažno enoto (stanovanje/poslovni prostor) z individualnim ogrevanjem: 700,00 € bruto.
  • Za hišo (eno/dvostanovanjska stavba): 1.000,00 € bruto.
  • Za večstanovanjsko in ne-stanovanjsko stavbo:
   • Glede na največji odstotek upravičenih stroškov naložbe 20%
   • Glede na letni prihranek energije, ki ga izvedba ukrepa prinese 50,00 €/MWh
   • Vendar ne manj kot 1.000,00 € bruto
 1. Vgradnja nove plinske peči, kjer je v prihodnosti predvidena izgradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina Energetike Ljubljana:
  • Za etažno enoto (stanovanje/poslovni prostor) z individualnim ogrevanjem: 900,00 € bruto.
  • Za hišo (eno/dvostanovanjska stavba): 1.333,00 € bruto.
  • Za večstanovanjsko in ne-stanovanjsko stavbo:
   • Glede na največji odstotek upravičenih stroškov naložbe 20%
   • Glede na letni prihranek energije, ki ga izvedba ukrepa prinese 50,00 €/MWh
   • Vendar ne manj kot 1.333,00 € bruto.
Plinske peči Beretta z aktivnim nadzorom zgorevanja.
Notranja zgradba sodobne kondenzacijske plinske peči
Prihranki pri porabi plina!

Ena izmed glavnih prednosti zamenjave stare plinske peči z novo kondenzacijsko pečjo je znatno zmanjšanje porabe plina, ki lahko doseže do 30%. To ne samo, da zmanjšuje stroške ogrevanja za končne uporabnike, ampak tudi prispeva k zmanjšanju emisij CO2, kar je v skladu z globalnimi prizadevanji za zmanjšanje vpliva na okolje.

Kje je subvencijo mogoče koristiti?
 • Mestni občini Ljubljana.
 • Občini Brezovica.
 • Občini Dobrova – Polhov Gradec.
 • Občini Dol pri Ljubljani.
 • Občini Ig.
 • Občini Medvode.
 • Občini Škofljica.
 • Občini Log-Dragomer.
 • Občini Grosuplje.
Kdo je upravičen do subvencije?
 • gospodinjstva; spodbudo lahko pridobi fizična oseba, ki je investitor in:
 • lastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnik);
 • ožji družinski član lastnika (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) ali najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, če so udeleženi pri financiranju naložbe in so za to pridobili pisno soglasje lastnika.
 • pravne osebe javnega prava (javni sektor),
 • gospodarske družbe in samostojni podjetniki.
Kaj potrebujem za pridobitev subvencije?
 • Specificiran račun za dobavo opreme in izvedbo del po 1. septembru 2022 (datum računa).
 • Pravilno izpolnjeno vlogo za nepovratno finančno spodbudo, ki je sestavljena iz obrazca ‘VLOGA ZA NEPOVRATNO FINANČNO SPODBUDO’.
 • Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme, ki so predmet subvencije mora opraviti usposobljen in registriran izvajalec.
 • Spodbuda NE VELJA za nakup rabljene ali prototipne opreme oziroma naprav.
Zakaj se odločiti za zamenjavo plinske peči?

Investicija v novo plinsko peč ne pomeni le izboljšanja bivalnega udobja, temveč tudi pomemben prispevek k ohranjanju okolja. Z izkoriščanjem subvencij Energetike Ljubljana lahko lastniki nepremičnin znatno zmanjšajo svoje stroške, hkrati pa prispevajo k trajnosti in ekološki ozaveščenosti. Sodobne plinske peči so zasnovane za maksimalno učinkovitost in minimalni vpliv na okolje, kar predstavlja pomembno korist za vse uporabnike. Pravočasna zamenjava stare peči s sodobno kondenzacijsko pečjo je ekonomična in okolju prijazna odločitev.

🍪 Spletna stran uporablja piškotke. Več lahko preberete TUKAJ